Koi Goshiki, 50-55 cm

Koi GoshikiKoi Goshiki: interessantes Farbbild – gute Größe – attraktiver Preis!

Goshiki,
50-55 cm, 477,00 Euro.

Kontakt zur Koifarm Straeten