Koi Kage Shiro Utsuri Butterfly, 40-45 cm

Koi Kage Shiro Utsuri ButterflyKoi Kage Shiro Utsuri Butterfly: ein Butterfly-Koi für den echten Butterfly-Liebhaber!

Kage Shiro Utsuri Butterfly,
40-45 cm.

Kontakt zur Koifarm Straeten