Koi Yamabuki Ginrin Butterfly, 40-45 cm

Koi Yamabuki Ginrin ButterflyKoi Yamabuki Ginrin Butterfly: traumschöner männlicher Butterfly-Koi.

Yamabuki Ginrin Butterfly,
40-45 cm.

Kontakt zur Koifarm Straeten