Koi Budo Goromo, 40-45 cm und 45-50 cm

Koi Budo Goromo

Koi Budo Goromo, 40-45 cm,
jetzt nur noch 200,00 Euro (vorher 355,00 Euro).

Koi Budo Goromo, 45-50 cm,
jetzt nur noch 250,00 Euro (vorher 477,00 Euro).

Kontakt zur Koifarm Straeten