Koi Budo Goromo, 40-45 cm – Archiv

Budo Goromo KoiKoi Budo Goromo: klar gezeichneter Kontrast zwischen Hell und Dunkel.

Budo Goromo, 40-45 cm.

Kontakt zur Koifarm Straeten