Koi Butterfly Yamatonishiki, 35-40 cm – Archiv

Koi Butterfly Yamatonishiki, 35-40 cm - Koifarm StraetenKoi Butterfly Yamatonishiki: ein ganz besonderer Butterfly-Koi.

Koi Butterfly Yamatonishiki, 35-40 cm,

Kontakt zur Koifarm Straeten